MijMoj Dylunwyr Dodrefn Cyfoes

Mae MijMoj yn dylunio a chreu dodrefn unigryw cyfoes. Yn gweithio o ein gweithdy yng Ngogledd Cymru rydym yn datblygu dodrefn sydd yn ateb union gofynnion ein cwsmeriaid. Gallwn creu dodrefn sydd yn sefyll yn rhudd neu wedi ei gosod yn ei lle. Rydym yn gweithio gan amlaf mewn coed caled fel derw, ffawydd a collen ond hefyd yn cyfuno defnyddiau eraill fel llechen, lledr, metal, gwydr a phlastig i greu darnau cyfoes ac arloesol unigryw. Rydym hefyd gyda daranu llai ar werth yn ein shop.

Felly beth bynnag ydi eich gofynnion, gallwn greu darn o ddodrefn yn arbennig i chi, felly cysylltwch gyda ni heddiw.