Lle i Brynu  Lle i Brynu

Gogledd Cymru
Siopau yng Ngogledd Cymru yn gwerthu nwyddau MijMoj Yr Academi Frenhinol Gymreig
Crown Lane, Conwy, LL32 8AN
Ffôn: 01492 593413
ebost: rca@rcaconwy.org


Oriel Parc Glynllifon ,
Clynnog Road, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DY
Ffôn:  01286 830222
ebost: parcglynllifon@gwynedd.gov.uk


Tonnau
21 Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE,
Ffôn:  01758 612 806
ebost: post@tonnau.com


Oriel Ynys Mon
Rhosmeirch, Llangefni, Ynys Mon, LL77 7TQ.
Ffôn:  01248 724444
ebost: agxlh@anglesey.gov.uk


Siop Elfair
18 Stryd Clwyd , Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1HW
Ffôn:  01824 702 575


Awen Menai
10 Stryd y Bont, Porthaethwy, Ynys Môn, LL595DW
Ffôn:  01248 715 532


Oriel Plas Glyn-y-Weddw
Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TT
Tel: 01758 740 763


Molly & Mabel
1 Victoria Buildings, Mostyn Avenue, Craig Y Don, LL30 1YU.

Gorllewin a Canolbaryh Cymru
Siopau yng Ngorllewin a Canolbarth Cymru yn gwerthu nwyddau MijMoj Pendre Art
35 Pendre, Cardigan, Ceredigion, SA43 1JS
Ffôn:  01239 615151

Rhiannon
Y Sgwar, Tregaron, Ceredigion, SY25 6JL
Ffôn: 01974 298 415

Sianti
Uned 2, Monumental Works, South Road, Aberaeron, SA46 0DP
Ffôn: 01545 571510

Mooch Etc
13 King St, Carmarthen, SA31 1BH
Tel: 01267 237359

De Cymru
Siopau yn gwerthu nwyddau MijMoj: Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, CF5 6XB

Ffôn: (029) 2057 3500

Canolbarth Lloegr ar Ffin
Siopau yn gwerth cynnyrch MijMoj yn yr canolbarth: Down To Earth Gallery and Contemporary Crafts
4 The Craft Centre, St. Mary's Street, Whitchurch, Shropshire, SY13 1QY

Ffôn: 01948 667712
ebost: down.2.earth@btconnect.com
Gwefan: www.downtoearthgallery.co.uk
Gogledd Gorllewin Lloegr
Siopau yn gwerthu nwyddau MijMoj: The Arc
4 Commonhall St, Gaer, CH1 2BJ
Ffôn:  01244 348379
ebost: enquiries@thearcgallery.co.uk
Lloegr: De Orllewin
Siopau yn gwerthu nwyddau MijMoj yn de orllewin Lloegr Lovedge
19 Suffolk Road, Cheltenham, GL50 2AF
Ffon: 01242 232541
Ebost: kt@lovedge.co.uk
Gwefan: www.lovedge.co.uk