Cwpwrdd Technoleg Onnen  Cwpwrdd Technoleg Onnen

Cwpwrdd dal technoleg fel teledu sgrin tennau, radio, DVD, blwch Sky.

Silffoedd ar yr ochr i ddal llyfrau, DVD's a CD's. Tyllau selog yn y cefn i rhoi mynediad hawdd at cebls trydan. Cynllun modern gyda siâp cryf geometrig. Coed onnen defnyddwyd i adeiladu'r ffram gyda paneli argaen onnen.

Dyddiad: 2007
Defnydd: Onnen
Gorffeniad: Olew a cwyr
Uchder: 165cm
Dyfnder: 50cm
Lled: 105cm

Amcan bris: £850

Cynllun Cwpwrdd Technoleg

Cwpwrdd Technoleg
Silff uchaf
Silffoedd
Golwg o´r top
Tyllau i fwydo´r ceclau trydan i cefn y teledu
Silff gwydr a twll i cefn y cwpwrdd
 
Cwpwrdd Technoleg