Croeso mawr yng ngwyl coed Woodfest  Croeso mawr yng ngwyl coed Woodfest

» 07 Mehefin '09

MijMoj yn dennu sylw sylweddol

Roedd yr wyl yn llwyddianus iawn er gwaethaf y tywydd gwlyb gyda cannoedd yn ymweld a stondin MijMoj. Diolch o galon am eich geiriau caredig a cefnogaeth, edrychwn ymalen at weithio ar cynlluniau dodrefn difyr yn y dyfodol agos.

Dyma ychydig o’r sylwadau a ysgrifennwyd gan ymwelwyr i’r stondin:

-Dylunio difyr, diwyd a defnyddiol…

-Stondin hynod o ddeiniadol a diolch am y sgwrs.

-Edrychwn ‘mlaen at edrych ar y wefan…

-Arddangosfa ardderchog, dodrefn gwych a thrawiadol…

-Gwaith Bendigedig!

-Syniadau gwreddiol a ‘finish’ da iawn…

-Mae gennyt dalent naturiol ysbrydoledig, Dal ati!


Stondin MijMoj yn Woofest
Ymwelwyr i stondin MijMoj
Tu mewn y babell
Ceffyl siglo yn y sioe
Ymwelwyr i´r stondin
Dodrefn ar arddangos yn y sioe
Arddangosfa MijMoj
Tu fewn y babell MijMoj
 
Stondin MijMoj yn Woofest