MijMoj yn ymddangos yn F&C  MijMoj yn ymddangos yn F&C

» 01 Mehefin '07

MijMoj yn ymddangos yn un o brif gylchgronau’r diwydiant 'Furniture & Cabinetmaking'


Pris: £0.00

Ymddangosodd fwrdd bwyd a chadeiriau a ddyluniwyd ac a grëwyd gan MijMoj mewn erthygl tudalen lawn yn y cylchgrawn mawreddog ‘Furniture and Cabinet Making’ yn yr adran Readers Gallery yn rhifyn Mehefin 2007. Mae’r ffaith i’r gwaith ymddangos yn F&C sef prif gylchgrawn y diwydiant yn brawf o ansawdd a dyluniad gwreiddiol y bwrdd a’r cadeiriau a ddatblygwyd. Cadwch lygad ar agor am ragor o waith MijMoj yn rhifynnau F&C yn y dyfodol.

Blaen cylchgrawn F&C
Erthygl F&C
 
Blaen cylchgrawn F&C