Cadair buddigol!  Cadair buddigol!

» 19 Mai '08

MijMoj yn fuddigol yn prif cylchgrawn y diwydiant F&C

Mae gwaith MijMoj wedi ymddangos unwaith eto yn y cylchgrawn mawreddog ‘Furniture and Cabinet Making’ yn rhifyn 141 Mehefin 2008 (Tudalen 19), gan ennill y cystadleuaeth misol yn yr adran ‘Readers Gallery’ am y Gadair Eisteddfod a ddatblygwyd. Mae’r ffaith i’r gwaith ymddangos a curo yn F&C, sef prif gylchgrawn y diwydiant yn brawf o ansawdd gwaith a dyluniad gwreiddiol MijMoj.

Bydd y wobyr a ennillwyd, sef plaen Veritas yn ddefnyddiol iawn ac yn siwr o cael ei wethio’n galed mewn prosiectau yn y dyfodol.

Erthygl ´Readers Gallery´
Cadair Eisteddfod Buddigol
Erthygl yn F & C
 
Erthygl 'Readers Gallery'