Cwpwrdd ystafell ymolchi 1
Cwpwrdd ystafell ymolchi 2
Cwpwrdd ystafell ymolchi 3

Cwpwrdd ystafell ymolchi

Cwpwrdd ystafell molchi wedi'i wneud o dderw sydd yn eistedd ar y wal. Mae'r cwpwrdd yma yn berffaith i gadw eich eitemau fel colur moddion ac persawr o fewn gafael. Cyfuniad o shilffoedd agored a rhai cuddiedig gwydr yn eistedd tu ol i'r drysau sy'n sleidio heibio ei gilydd.

Mae'r patrwm adar a coeden sydd wedi ei fewnlosgi i'r drysau yn ychwanegu i patrwm graen y drysau.

Gall y drysau ei cyfnewid gyda drych neu gwydr os oes angen.

 Maint: 90cm (h) x 60cm (u) x 20cm (d)

Wedi'i ychwanegu i'r fasged
Parhau i siopa
Talu