Deli Te yn y Grug 1
Deli Te yn y Grug 2
Deli Te yn y Grug 3

Deli Te yn y Grug

Gwaith cynllunio, adeiladu a gosod dodrefn cownter deli 'Te yn y Grug'

Wrth weithio yn agos gyda'r perchnogion fe datblygwyd cownter a oedd yn addas ar gyfer gweini, gwerthu  ac arddangos nwyddau'r siop.

Cyfuniad o dderw soled ac MDF wedi'i beintio wyrdd mewn lliwiau'r brand.

Shilfoedd agored tu ol i'r cownter i ddal llestri ac stoc,

Gwaith Coed Diwydianol

Mae MijMoj yn hapus i weithio gyda penseiri , dylunwyr ac perchnogion ar gyfer datblygu ei cynlluniau.

Gyda cefndir dylunio a phrofiad eang gallwn datblygu cynlluniau addas ar gyfer ein cleintiaid  ar gyfer ei prosiectau fel shilffoedd arddangos, desg derbynfa, ar gyfer siopau, amgueddfeydd, gwestai a thai bwyta. 

 

 

Deli Te yn y Grug 4
Deli Te yn y Grug 5
Deli Te yn y Grug 6
Deli Te yn y Grug 7
Deli Te yn y Grug 8
Deli Te yn y Grug 9
Wedi'i ychwanegu i'r fasged
Parhau i siopa
Talu