Uned Teledu 1
Uned Teledu 2
Uned Teledu 3

Uned Teledu

Uned dal teledu a thechnoleg gyda dau ddrws slats sydd yn sleidio ermwyn galluogi signal dal i weithio. Dau shilff gwydr mewnol symudol. Twll yn nghefn yr uned i fwydo'r gwifrennau drwodd.

Maint: 105cm (h) x 45cm  (d) x 35cm (u)

Defnyddiau: Derw ac argaen derw

Cost: £595

Uned Teledu 4
Uned Teledu 5
Wedi'i ychwanegu i'r fasged
Parhau i siopa
Talu